Spolehlivý partner pro nápaditá řešení a Vaše individuální přání...

slides_1

Chemické hospodářství

Skladování kapalných hnojiv a chemikálií

Nabízíme individuální řešení skladování, ředění a míchání kapalných chemikálií vč. jejich transportu potrubím do požadovaného místa určení.

Několikaleté zkušenosti s řešením chemického hospodářství nám dovolují navrhovat vlastní technické řešení s následnou realizací tak, aby byl provoz v tomto směru nejen funkční dle potřeb zákazníka, ale i bezpečný.

Dávkování chemikálií

Na základě potřeb navrhneme celé dávkovací systémy chemikálií, tj. od skladovacích, rozmíchávacích a ředících nádrží přes čerpání a přesné dávkování. Součástí je vlastní systém řízení, měření a regulace. Systém řízení může být plně automatický nebo poloautomatický.

Zajišťujeme kompletní servis pro zákazníka - od prvotní konzultace a odborného poradenství přes zpracování projektové dokumentace, zabezpečení dodávek a montáže zařízení, jejich odzkoušení, zaškolení obsluhy, až po záruční a pozáruční servis.

Mezi nejčastější aplikace patří výroba vápenného mléka a jeho dávkování, skladování a dávkování kyselin pro neutralizaci – H2SO4, HCl s dvouplášťovými potrubními rozvody, příprava manganistanu draselného a příprava flokulantů pro srážení apod.

   

Příklady realizací skladování, dávkování a přečerpávání chemikálií

OVAK Ostrava – příprava flokulantu
OVAK Ostrava – příprava flokulantu
Dávkování síranu železitého –  ČOV Heřmanice
Dávkování síranu železitého –  ČOV Heřmanice 
Příprava vápenného mléka – Plzeňský Prazdroj as
Příprava vápenného mléka – Plzeňský Prazdroj a.s.
Prospect