Spolehlivý partner pro nápaditá řešení a Vaše individuální přání...

slides_1

Čistírny odpadních vod

Společnost PROSPECT ENERGO a.s. nabízí mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obce a města od 2 000 do 25 000 ekvivalentních obyvatel, tato technologie je zároveň vhodná i pro potravinářský průmysl.  Čistírny byly vyvinuty na základě dlouholetých zkušeností v oboru čištění odpadních vod a jsou založeny na stavebnicovém uspořádání nadzemních válcových nádrží. Tyto nádrže mohou být železobetonové stavěné monolitickou technologií nebo z kvalitních smaltovaných plechů s velkou trvanlivostí.

Čistička odpadních vodČOV-2

Základním znakem našich čistíren je integrace dosazovací a aktivační nádrže do jedné soustředné biologické nádrže a samostatné kalové nádrže. Nádrže mohou být i částečně zapuštěny do terénu. Aktivační nádrž ve tvaru mezikruží, tak lze snadno rozdělit přepážkami na potřebné sekce systémů D-N (Denitrifikace – Nitrifikace) nebo R-D-N (Regenerace- Denitrifikace – Nitrifikace). Oba systémy patří podle směrnic Evropské unie mezi technologie BAT (Best Available Technique).

   

ČOV se skládá ze tří základních technologických částí:

  • Mechanické předčištění

  • Biologické aerobní čištění

  • Kalové hospodářství

   

Všechny základní funkce čistírny jsou ovládány a monitorovány automatizovaným řídícím systémem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Tento systém automaticky reguluje jednotlivá zařízení, zobrazuje aktuální provozní stavy na monitoru dispečerského PC, sbírá a ukládá data z provozu čistírny. Zároveň řídicí systém umožňuje i ruční dálkové ovládání. Přístup k řídicímu systému je možný i dálkově přes internet. Navíc jsou všechny pohony vybaveny místními ovládacími skříňkami.

Integrované hrubé předčištění Čerpací stanice kaluBiologické čištění

Parametry zbytkového znečištění vyčištěné vody splňují emisní limity EU:

Parametry zbytkového znečištění vyčištěné vody
Čistírny Prospect Energo zajistí dle potřeby i splnění přísnějších emisních limitů.