Spolehlivý partner pro nápaditá řešení a Vaše individuální přání...

slides_1

Ohřev vody TUV

Naše firma poskytuje řešení ohřevu TUV prostřednictví výměníkových stanic nebo samostatných topných okruhů.

Na základě individuálních požadavků navrhujeme nejvhodnější a zároveň komplexní řešení pro konkrétní projekt ohřevu TUV. Součástí je i návrh nejvhodnější struktury ovládání, řízení a regulace všech technologických částí pro daný projekt.

Zajišťujeme komplexní projektovou dokumentaci (pro stavební povolení), provádíme vlastní realizaci, zaškolení, záruční a pozáruční servis.

Ohřev se nejčastěji využívá pro technologické aplikace v potravinářském, chemickém, farmaceutickém, strojírenském průmyslu a samozřejmě i distribuci tepla pro vytápění budov.

Výměníková stanice pro ohřev vody

Topný systém výměníkových stanic se skládá z části technologické a části systému řízení. Do technologické části patří čerpadla, armatury potrubní trasy, výměníky a akumulační nádrže. Výměníky používáme nejčastěji deskové nebo trubkové. Deskové výměníky používáme jak pájené, tak montované. Pracovní média mohou být plynná (pára, spaliny, vzduch) nebo kapalná (voda, olej). Pro ovládání, měření a řízení zajišťujeme hardwarové vybavení, komplexní softwarové řešení s vizualizací řídícího systému.

   

Příklady realizací ohřevu vody

Plzeňský Prazdroj as - čerpací stanice TUV
Plzeňský Prazdroj a.s. – akumulační nádrže a čerpací stanice TUV
Plzeňský Prazdroj as  - akumulační nádrže
Prospect