Spolehlivý partner pro nápaditá řešení a Vaše individuální přání...

slides_1

Tlakové systémy kapalin

Čerpací stanice pro vodárenské systémy

Čerpací stanice čisté, pitné vody slouží pro čerpání a zvyšování tlaku vody a jsou součástí každého vodárenského systému. Používají se pro čerpání vody ze zásobníků úpraven vody nebo ze studní a vrtů do vodojemů, případně také pro posílení přetlaku vody ve vodovodní síti. Nejčastěji jsou určeny pro průmyslové provozy, výškové budovy, větší obytné domy, nemocnice, školy, zavlažovací systémy apod.

Zajišťujeme komplexní technické návrhy řešení čerpací stanice v souvislosti s požadavky celého vodárenského systému, včetně příslušenství – potrubních rozvodů (plast, nerez), všech ovládacích armatur a se systémem řízení, měření a regulace, komunikaci s nadřazeným řídícím systémem.

Na základě návrhu zpracujeme projektovou dokumentaci a provedeme dodávku a montáž se zprovozněním automatizované čerpací stanice (ATS).

K celému tlakovému systému poskytujeme kompletní záruční i pozáruční servis.

   

Příklady realizací čerpání vody

OVAK Ostrava – úpravna vody Ostrava – Nová Ves 1
OVAK Ostrava – úpravna vody Ostrava – Nová Ves
OVAK Ostrava – úpravna vody Ostrava – Nová Ves 2

   

Čerpací stanice odpadních vod

Čerpací stanice instalujeme hlavně pro čistírny odpadních vod nebo pro přečerpávání vod z bytových komplexů, větších územních celků, provozoven, ulic nebo částí měst apod. do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Realizujeme jak nové čerpací jímky, tak provádíme i rekonstrukce stávajících jímek.  Dodáváme a montujeme kompletní čerpací technologie a v případě požadavku i se zařízením pro mechanické předčištění. Součástí čerpací stanice jsou kalová čerpadla předních dodavatelů (KSB, Grundfos, Wilo apod.), výtlačná potrubí osazená zpětnou klapkou, uzavírací armatury, čidla pro měření výšky hladiny (ultrazvuk, plováky, tlakové sondy apod.) a rozvaděč s řídící jednotkou.

   

Příklady realizací přečerpávací stanice

Ostrava, Proskovice - přečerpávací stanice pro objekt mateřské školky a přilehlé bytové jednotky 1Ostrava, Proskovice - přečerpávací stanice pro objekt mateřské školky a přilehlé bytové jednotky 2
Ostrava, Proskovice - přečerpávací stanice pro objekt mateřské školky a přilehlé bytové jednotky

   

Filtrace

Všeobecně je filtrace metodou, která separuje nežádoucí pevné látky (písek, rez, kal, atd.) z použitého média, v našem případě nejčastěji vody. Naše společnost nabízí a provádí aplikace od standardních zařízení jako jsou pískové filtry, přes automatické samoproplachovací filtry, reverzní osmózu pro výrobu DEMI vody, až po ionexové technologie.

Dlouholeté zkušenosti v odboru, používání ověřených technologií nám umožňují navrhnout technologii filtrace na míru a zrealizovat optimální řešení jak z hlediska použité technologie, tak z hlediska investic a provozních nákladů.

Zajišťujeme komplexní služby od nabídky, projektu, přes dodávku a montáž jak komponentů, tak i celé technologie filtrace až po záruční a pozáruční servis. Nedílnou součástí technologie filtrace je i řídící systém, měření a regulace a případná komunikace s nadřazeným řídícím systémem.

Samotná filtrace nachází využití nejčastěji při výrobě, předčištění a dočištění technologických vod průmyslových podniků nebo ve vodním hospodářství např. pro terciální dočištění vody.

   

Příklady realizací filtrace

ALUDYNE CZECH sro – chladící systém pro chlazení strojního zařízení 2
ALUDYNE CZECH s.r.o – filtrační systém pro chlazení strojního zařízení
ALUDYNE CZECH sro – chladící systém pro chlazení strojního zařízení 1
Obrázek1
ALUDYNE CZECH s.r.o – filtrace chladící vody pro chlazení strojního zařízení

   

Ostatní čerpací systémy

Czluchow (Polsko) – přečerpávací stanice kapalných hnojiv     Plzeňský Prazdroj as – čerpací stanice pro praní pískových filtrů
Czluchow (Polsko) – přečerpávací stanice kapalných hnojiv,    Plzeňský Prazdroj a.s. – čerpací stanice pro praní pískových filtrů
ALUDYNE CZECH sro – čerpací stanice pro chlazení strojního zařízení
ALUDYNE CZECH s.r.o – čerpací stanice pro chlazení strojního zařízení
Prospect